top of page

transparencia

Benvidos á sección de Transparencia da Federación Galega de Bádminton. No noso compromiso de fomentar a confianza e a claridade en todas as nosas actividades, esta sección está dedicada a proporcionar acceso aberto e transparente á información relevante sobre a nosa organización. Aquí atoparás documentos, informes e datos que reflicten a nosa xestión, finanzas, decisións e obxectivos. Cremos firmemente na importancia da transparencia como base fundamental para o desenvolvemento e fortalecemento da nosa comunidade deportiva. Convidámoste a explorar esta sección e póñase en contacto connosco se tes algunha dúbida ou comentario. Entre todos, imos construír un ambiente onde a transparencia e a honestidade sexan os piares do noso traballo.

1. Información institucional, organizativa e de planificación:
1.1. Funcións
1.2. Normativa aplicable
  • LEI 3/2012, do 2 de abril, do deporte de Galicia.

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2012/20120413/AnuncioC3B0-040412-14490_gl.html

  • DECRETO 85/2014, de 3 de julio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Entidades Deportivas de Galicia. 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2014/20140718/AnuncioG0244-110714-0001_es.html

  • DECRETO 16/2018, de 15 de febrero, por el que se establecen las bases y los criterios para la elaboración de los reglamentos electorales que deben regir la realización de los procesos electorales en las federaciones deportivas gallegas. 

 

https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2018/20180216/AnuncioG0244-150218-0001_es.html

  • NORMATIVA RÉXIME INTERNO E FUNCIONAMENTO DA FEDERACIÓN GALEGA DE BÁDMINTON. TEMPADA 2024

  • ESTATUTOS DA FEDERACIÓN GALEGA DE BÁDMINTON. ANO 2015

  • ESTATUTOS DA FEDERACIÓN GALEGA DE BÁDMINTON. ANO 2017 (VIXENTE)

1.3. Estrutura organizativa

Todos os membros da Xunta Directiva poseen titulacións técnicas vinculadas co bádminton e formación no ámbito da docencia ou da administración.

1.3.1. Asamblea e órganos de control
ASEMBLEA.png
COMISIÓN DELEGADA.png
JUNTA DIRECTIVA.png
2. Información económica, orzamentaria e estatística:
2.2. Subvencións e axudas concedidas, ou recibidas dunha Administración pública.
2.3. Orzamento federativo.
2.4. Contas anuais, informes de auditoría e de fiscalización que existan.
2.5. Retribucións anuais (soldos e dietas), de xeito individualizado, dos máximos responsables federativos.
bottom of page